Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.

ETF w Polsce – czy ten instrument finansowy jest popularny w naszym kraju?

6 czerwca 2023
20
Views

Warto wiedzieć, że inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych nie ogranicza się tylko do akcji spółek, bo z równą mocą i skutecznością można też korzystać z jednostek funduszy ETF. Dowiedzmy się, czym są?

ETF – czym jest?

ETF to skrót od wyrażenia Exchange Traded Fund, co oznacza giełdowy fundusz inwestycyjny. Funkcjonuje praktycznie w ten sam sposób, co tradycyjne fundusze inwestycyjne dostępne dla wszystkich zainteresowanych. ETF-y cieszą się naprawdę dużą popularnością praktycznie pod każdą szerokością geograficzną, gdyż na świecie notowanych jest blisko 6 tysięcy tego rodzaju funduszy. Nie ma przypadku w tym, że ETF w Polsce mają coraz silniejszą pozycję, dzięki czemu mamy podobnie jak mieszkańcy innych krajów, możliwości, by spróbować swoich sił w takich inwestycjach!

Fundusze ETF – poznajmy ich charakterystykę

Fundusz ETF to narzędzie inwestycyjne, ale też podmiot emitujący swoje akcje, przez co rozumiemy jednostki uczestnictwa notowanie na giełdzie papierów wartościowych. Taka jednostka zakupiona przez inwestora zapewnia mu dostęp do jego części, ale też na udział w całkowitych aktywach funduszu. Tak pozyskane środki finansowe może zainwestować. Sam fundusz ETF nie jest papierem wartościowym, niemniej jednostki uczestnictwa w funduszach ETF są zaliczane do tej klasyfikacji. Nie są to też akcje, bo, mimo iż są notowanie na giełdzie, jak akcje, to nimi nie są. Co więcej, jako ETF fundusz zamiast akcji emituje certyfikaty notowanie na parkiecie giełdowym. Nie są to też instrumenty pochodne. Mogą jednak odzwierciedlać zachowanie wielu instrumentów finansowych i właśnie ten temat w kolejnym akapicie poruszymy. 

Zdecydowanie najpopularniejsze są fundusze ETF indeksowe mające ścisły związek z wyceną indeksów giełdowych z całego świata. A zależnie od tego, jak ETF jest w stanie odwzorowywać indeks, zalicza się go do innego kryterium. Może więc wiernie odwzorowywać indeks giełdowy, ale też być kontrolowany na podstawie koszyków spółek, które są samodzielnie tworzone przez zarządzających. Może też wykorzystywać przy budowie portfela wszystkie lub części spółek, wchodzących w skład portfela (zachowując przy tym inne proporcje niż w indeksie). Jak się jednak okazuje – nie są to wszystkie rodzaje ETF-ów, gdyż te mogą opierać się na innych instrumentach finansowych. Biorąc to pod uwagę, możemy wymienić chociażby ETF na obligacje, ETF surowce, ETF akcje i ETF kryptowaluty. 

ETF – jak zacząć inwestować?

Po pierwsze, musimy otworzyć rachunek u wybranego brokera, gdyż to pozwoli na rozpoczęcie inwestowania w wybrane fundusze ETF. Jednymi z popularniejszych są SP500 ETF, fundusz inwestujący w koszyk 500 największych amerykańskich spółek, które odwzorowują indeks S&P500. Równie znanym jest Lyxor ETF WIG20, czyli pierwszy fundusz na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, ETF na indeks DAC i S&P500 (indeksy największych spółek z rynku niemieckiego i amerykańskiego) oraz EMIM In ETF – iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS, dostępny na giełdzie amsterdamskiej. 

ETF-y w Polsce mają się dobrze i ten trend raczej nie zmieni się w najbliższych latach.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Kategoria:
Biznes, Finanse

Wszystkie komentarze

Dodaj komentarz